Hledat


znak

Dnes je:

Pondělí, 29 Květena 2016

Počítadlo

140030
DnesDnes22
VčeraVčera280
TýdenTýden1670
MěsícMěsíc8047
VšeVše140030
Oficiální internetové stránky obce Myslibořice
Žaloba evangelické církve v pdf PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hubert Plaček   
22 Únor 2016

Plné znění žaloby v pdf. 

Aktualizováno 22 Únor 2016
 
Žaloba evangelické církve PDF Tisk Email
10 Únor 2016

Českobratrská církev evangelická žaluje Českou republiku a obec Myslibořice o určení vlastnického práva

Dne 8.2.2016 byla doručena na obecní úřad žaloba proti České republice a obci Myslibořice o určení vlastnického práva dle z.č. 428/2012 Sb. (církevní majetek), kdy církev žádá o vydání následujících nemovitostí:

a)      pozemků parc.  č. 9 včetně stavby na tomto pozemku postavené, č. 10 včetně stavby na tomto pozemku postavené,  335/1, 252/13, 722, 723/1, 723/2, 724, 774, 775/1, 776/2, 778/1, 779/1, 779/2, 779/3, 838, 839, 840, 841, 1265, 1266/2, 1266/3, 1267/3, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748/1, 749, č. 6 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č. 7 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č. 170/2 včetně stavby postavené na tomto pozemku, č.5,  vše v katastrálním území Myslibořice.

b)      pozemků parc.  č. 310 včetně stavby na tomto pozemků postavené, 335/2, 335/50, 335/49, 335/55, vše v katastrálním území Myslibořice

c)      pozemků parc. č. 1255, 1253/4, č. 8 včetně stavby na tomto pozemku postavené, 3/2, 1253/1, 1257/1, 1257/2, 335/51, č. 4 včetně stavby na tomto pozemku postavené č.p. 2, vše v katastrálním území Myslibočice

d)      pozemku parc. č. 98/3 v katastrálním území Zárubice

 

Co církev žádá k vydání, si můžete vyhledat dle uvedených parcelních čísel v nahlížení do katastru nemovitostí, mimochodem si nárokuje budovy základní školy, mateřské školy, fotbalových kabin, bytovek č. p. 217, 218, nákupního střediska, které byly postavené na pozemcích, které kdysi vlastnilo Obecně prospěšné českobratrské družstvo pro sociální podniky, dále církev žádá o vydání čistírny odpadních vod, fotbalového hřiště, areálu bývalého statku včetně dětského hřiště a některých obecních cest.  V roce 1951 valná hromada rozhodla o likvidaci družstva a předání statku včetně pozemků Československým státním statkům a odevzdání zbytku jmění Českobratrské církvi evangelické, dne 27.1.1954 Lidový soud civilní v Brně provedl výmaz družstva z družstevního rejstříku. V 90 letech převedl stát tyto nemovitosti na obec Myslibořice, která je převzala v dobré víře, že jde o zákonný převod a dle občanského zákoníku jsou tyto nemovitosti, po užívání v dobré víře více jak 10 let, vydržené a tudíž by na ně Českobratrská církev neměla mít nárok.

V žalobě se uvádí, že výše uvedené nemovitosti se staly předmětem majetkové křivdy, vím, že v době minulé se stalo mnoho křivd a nepřísluší mi soudit, jestli má církev nárok na vydání pozemků, které v roce 1951 vlastnila, to je na rozhodnutí soudu, ale dle zdravého selského rozumu se ptám, na základě čeho si nárokuje budovy na těchto pozemcích postavené, některé i více jak 50 let po zániku družstva, které slouží nám občanům a dětem ke vzdělávání? Je toto oprávněný a morální nárok? Obec za pomocí státu do těchto nemovitostí investovala desítky milionů korun a nyní je má vydat Českobratrské církvi evangelické, na základě toho, že před 65 lety vlastnila církev pozemky, na kterých jsou budovy postavené? Nejedná se tu jen o to vydělat na základě církevních restitucí co nejvíce? Z velkého koláče je totiž více drobků! Po prosincovém vydání hasičské zbrojnice a obecní stodoly katolické církvi nyní obec zažívá „otevřenou náruč církví“ z trochu jiného pohledu. Doufám, že zvítězí v tomto sporu právo, ale hlavně zdravý rozum a tato zlatokopecká žaloba bude zamítnuta. 

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie, která působí v naší obci.      

Roman Benda  - místostarosta obce 

Aktualizováno 26 Únor 2016
 
Služby knihovny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Novotná   
06 Srpen 2010

 

V knihovně provádí knihovnice vidimaci(ověřování listin),  legalizaci (ověřování podpisů) a výpisy z Czechpointu (výpisy z rejstříku trestů a jiné))

 

 

 

 

Aktualizováno 10 Srpen 2015
 
profil zadavatele PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Novotná   
14 Říjen 2013

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mysliborice

Aktualizováno 14 Říjen 2013
 
Poplatky za komunální odpad PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Novotná   
07 Leden 2015

Poplatky za komunální odpad, stočné a psa

 

 

Poplatky se vybírají v Místní knihovně u pí Novotné (otevírací doba knihovny), zde dostanete i známky na popelnice.

 

 

Platby za KO mohou být rozdělené do několika plateb, ale musí být zaplaceny do 30.dubna 2016.

Platby za stočné, psa a místa mohou být rozdělené do několika plateb, ale musí být zaplaceny do 30. června 2016.

Nebudou-li poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu OÚ poplatek platebním výměrem.

Kdo chce, může zaplatit polplatky v knihovně nebo bezhotovostní platbou na účet OÚ.

 

Číslo účtu na OÚ Myslibořice: 1522470389/0800

Variabilní symbol: číslo popisné

Zpráva: jméno a příjmení

 

Poplatky:

Komunální odpad- 450,- Kč /za osobu, hlášenou k trvalému pobytu v Myslibořicích

Stočné - 200,-/ Kč za osobu, hlášenou k trvalému pobytu v Myslibořicích

Pes- 50,-/za psa

 

Chalupáři:     KO -   450,- Kč + stočné - 200,- Kč

Podnikatelé: KO - 1100,- Kč + stočné - 200,- Kč

Aktualizováno 05 Leden 2016
 
Více článků...
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2